fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Strumień magnetyczny mat53151: Długą zwojnicę wykonano z drutu o średnicy d=0,8mm (liczonej wraz z izolacją) nawiniętego na walec o średnicy D=4cm, tak że zwoje ściśle przylegają do siebie. Oblicz strumień indukcji magnetycznej przechodzący przez poprzeczny przekrój zwojnicy, gdy popłynie przez nią prąd o natężeniu I=2A, μ0=4π*10−7. Wiem, jak zrobić zadanie, ale nie rozumiem rozwiązania. 1. Dlaczego l=n*d? Czyli mnożąc ilość zwojów i średnicę drutu, otrzymujemy jego długość 2. Jak obliczyć r we wzorze na S? S=πr2, bo to walec. Podobno z r=rw+d, ale nie wiem skąd się to bierze 3. Czy μr w takich zadaniach jest zawsze równe 1? Bo to będzie: φ=BScosα B=(μ0r*I)d S=πr2
30 lis 14:09
: 1. bzdura
 D 
2. r =

+ d
 2 
3. jak nie ma rdzenia to jest powietrze i μr =1,00000037 a dla próżni 1
30 lis 16:59
mat53151: Aa rozumiem! Bo to jest walec owinięty drutem, czyli promień walca dodać promień drutu da nam potrzebne r. Tylko jeszcze 1. nie rozumiem, skoro l≠n*d, to jak policzyć B?
 μ0r*n*I 
wzór to B=

, brakuje w zadaniu n (ilości zwojnic) i l (długości)
 l 
30 lis 17:15
mat53151: Teraz jak wysłałem ten wzór to widzę, że I (natężenie) jest tu tak samo widoczne jak l (długość, jako małe "el" na lekcji zapisujemy)
30 lis 17:17
mat53151: Wychodzi mi:
 μ0*I*n 4*3,14*10−7*2 
B=

=

=31,4*10−4
 n*d 0,8*10−3 
 0,04 
r=

+0,8*10−3=0,2+0,0008=0,0208
 2 
S=πr2=3,14*(0,0208)2=0,001358=1,36*10−3 φ=42,704*10−7=4,27*10−6 Ale to zły wynik, powinno wyjść: około 3,9*10−6Wb
1 gru 09:55