fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Równia Cal: Ciało doskonale gładkie zsuwające się wzdłuż równi pochylej nachylonej 30° uzyskuje u podstawy równi n=2 razy większą prędkość niż cialo niegładkie. Oblicz współczynnik tarcia. Doszłam do czegoś takiego: 1/2*g*sinα*v1/a1=1/2*(gsinα−gfcosα)*v12/4a22 A odpowiedź to f=(n2−1/n2)*tgα=0,43
29 lis 01:21
: rozwiąż układ r−ń at =na't' at2 = a't'2
29 lis 13:46
: dostajesz z tego: a'v2 = av'2 skad po przekształceniach: (sinα − fcosα)n2 = sinα
 1 
A odpowdź to f = (1 −

)tgα ≈ 0,433
 n2 
29 lis 13:54
Wiem: Po prostu widzisz: Te przekształcenia to prostu:
 mv2 
mgh=

+Ts
 2 
 mn2v2 
mgh=

 2 
T=mgfcosα
 at2 
s=

 2 
s'(t)=v=at
h 

=sinα
s 
_______________________ a=g(sinα−fcosα) n2a=a+gfcosα ___________________
 n2−1 
f=(

)tgα
 n2 
4 gru 09:25
Cal: Dziękuję!
7 gru 18:15