fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Równania ruchu Cal: Ruch punktu przedstawiają równania x=A1*t2+B1, y=A2*t2+B2, gdzie A1=20 cm s2, B1=5 cm, A2=15 cm s2, B2=−3 cm. Wyznaczyć wartość i kierunek prędkości i przyspieszenia po upływie t=2s.
28 lis 19:31
Leszek: vx = dx/dt = 2A1 t vy = dy/dt = 2A2 t ax = dvx/dt = 2A1 ay[= dvy/dt = 2A2
28 lis 20:44
Cal: Dziękuję
29 lis 01:15