fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wyznacz moment bezwladności i położenie środka masy układu prętów. Ktosnapewno: rysunekMasa całego układu to m, pojedynczy pręt posiada masę m/3. Wyznacz moment bezwladności i położenie środka masy od dolnej krawędzi huśtawki. Nie rozumiem, od czego zacząć wyznaczanie położenia środka masy, a jeżeli chodzi o moment bezwladnosci, to nie wiem, jak go liczyć dla pręta "naprzeciwko" osi obrotu. Proszę o dokładne wytłumaczenie. Osią obrotu jest przerywania kreska. Są tu trzy pręty, każdy o długości a i masie m/3.
25 lis 23:21
: Wyznacz momenty bezwładności poszczególnych elementów stosując tw. Steinera a potem je dodaj
26 lis 09:09
fizyka: Cześć. Mam tu dwa zadania z fizyki i bardzo proszę kogoś o ich rozwiązanie krok po kroku. 1. Ciepło pobrane przez silnik Carnota w izotermicznym rozprężaniu gazu wynosi Q=300 J. Oblicz ilość ciepła oddanego do chłodnicy jeśli współczynnik sprawności silnika η=30%. 2. Idealny silnik pracuje wg. cyklu Carnota. Oblicz temperaturę źródła ciepła i współczynnik sprawności silnika jeżeli 60% ciepła otrzymanego od źródła jest przekazane chłodnicy. Temperatura chłodnicy: t2=0℃
26 lis 09:46
fizyka: Przepraszam, coś chyba się źle dodało, to nie odpowiedź na Twoje pytanie.
26 lis 09:56