fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Strumień wody pada na ciało. bloodtrail: Strumień wody z armatki policyjnego samochodu pada na ciało demonstranta. Prędkość wody wynosi 15m/s. W ciągu sekundy armatka wylewa 10 litrów wody. Woda praktycznie nie odbija się od ciałademonstranta, spływa po nim, a jej gęstość 1000 kg/m 3 . Obliczyć średnią wartość siły działającej na ciałodemonstranta. Prosiłbym o jakąś podpowiedź do zadania. Uogólniona 2 zasada zachowania pędu?
25 lis 11:13
Leszek:
 ∆p 
F=

= mv/Δt = ρ V Δt v / Δt = ρ v V = 1000 kg/m3 * 15 m/s * 0,01 m3/s = 150 N
 ∆t 
25 lis 13:30
bloodtrail: Skąd Δt w liczniku?
25 lis 16:04