fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pole magnetyczne - minimalna wartość indukcji mat53151: Zadanie: Miedziany okrągły drut o masie 100g leży końcami na dwóch metalowych poziomych, równoległych szynach, oddalonych od siebie o 1m. Drut jest prostopadły do szyn. Szyny są podłączone do źródła napięcia, w skutek tego przez drut płynie prąd o natężeniu 6A. Całość umieszczona jest w jednorodnym polu magnetycznym skierowanym pionowo. Oblicz minimalną wartość indukcji tego pola, przy której drut zacznie się toczyć po szynach. Wartość współczynnika tarcia tocznego przewodnika o szyny wynosi 0,008. Czyli wypisuję dane: m=0,1kg d=1m I=6A współczynnik tarcia=0,008 Wzór na indukcję przewodnika kołowego: B=μ o * μ r * I/2r Przenikalność magnetyczna jest w tablicach, ale skąd wziąć przenikalność magnetyczną substa− ncji i jak obliczyć minimalną indukcję?
24 lis 17:23
Leszek: Sila elektro dynamiczna dzialajaca na pret : F = B I L sila tarcie T = mg μ Ruch postepowy preta : F − T = ma
  T *R 
Ruch obrotowy preta ε =

, J = 0,5mR2 moment bezwladnosci walcowego preta
  J 
Dokoncz !
24 lis 19:22
mat53151: Dziękuję za pomoc. Ale zupełnie nie kojarzę ruchu postępowego i obrotowego (chyba w poprzednim roku był krótko ten temat), więc powiem, że nie umiałem. Myślałem, że to tylko ze wzorów z pola magnetycznego
24 lis 20:48