fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz z jaką prędkością poruszają się miony w wiązce promieniowania kosmicznego Julian: Oblicz z jaką prędkością poruszają się miony w wiązce promieniowania kosmicznego docierającego do powierzchni Ziemi, jeżeli ich czas życia zmierzony względem naszej planety wyniósł 16 μs. Spoczynkowy czas życia mionów jest równy 2,2 μs.
20 lis 18:28
Leszek:
 to 
Dylatacja czasu : t1 =

  1 − (v/c)2 
20 lis 21:31