fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz wartość siły działającej na pocisk oraz czas jego hamowania. Daniel: Wystrzelony z rewolweru pocisk o masie m=10 g, którego szybkość wynosi v=300 m/s, wbija się w drewnianą belkę na głębokość s=5 cm. Obliczyć wartość siły działającej na pocisk oraz czas jego hamowania. Przyjąć, że ruch pocisku w belce jest ruchem jednostajnie opóźnionym.
19 lis 22:10
:
 mv2 
ΔEk =

= W = Fsrs → F =...
 2 
s=vt−at2/2  
0=v−at → t =..
19 lis 23:17