fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pociąg xxx: Wagon ciągnięty jest przez stałą siłe F. W trakcie jazdy przez otwór w podłodze wysypuje się
 Δm 
piasek w ilości b=

. W chwili początkowej wagon pozostał w spoczynku, a jego masa
 Δt 
wynosiła M. Znaleźć prędkość i drogę przebytą przez wagon w funkcji czasu. Prędkość początkowa wynosiła zero, a tarcie można pominąć.
17 lis 18:33
helpyourself: znasz sie na rachunku różniczkowym ?
18 lis 08:58