fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ruch harmoniczny Kasia: Mam problem z zadaniem z ruchu harmonicznego. Równanie drgania ma postać y=Acos(ωt+φ). Amplituda wynosi 6m Częstość 1,7 1/s Faza początkowa 0,7π Oblicz fazę drgania w chwili t=3,3s i przedstaw wynik z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Bardzo proszę o pomoc, w czwartek mam kolokwium i naprawdę średnio mi idzie przygotowanie
17 lis 01:49
: To zadanie z gimnazjum wystarczy podstawić do wzoru emotka π≈3,14
17 lis 08:06