fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pochodne Takataka: Z walcowatego kloca, którego przekrój ma promień r, należy tak wyciąć Belkę o przekroju prostokątnym, aby miała największa wytrzymałość na zginanie. (Jeżeli x oznacza krótszy bok, a y dłuższy bok prostokąta, to wytrzymałość belki na zginanie wyraża się wzorem W(x,y)=kxy2)
12 lis 08:48
Takataka: Już rozwiązane emotka
12 lis 09:10