fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wyznaczyć kąt α stycznej Smutasek: Witam! Może mi ktoś pomóc z tym zadankiem? Ruch punktu na płaszczyźnie określony jest równaniami parametrycznymi x=10cosh(2t), y=10sinh(2t), gdzie t oznacza czas, a x i y są to współrzędne punktu na płaszczyźnie. Wyznaczyć kąt α, jaki styczna do toru punktu tworzy z osią Ox w chwili t=0,25s. Doszedłem do czegoś takiego − nie wiem czy to jest dobrze
 dydt 20cosh(2t) 
α = dydx =

=

= ctgh(2t) = ctgh(0.5) = ?
 dxdt 20sinh(2t) 
10 lis 14:52
: źle ale nie smutaj się
11 lis 10:38