fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
kinematyka, wektory house: Łódka opuszcza przystań w momencie t = 0 i kieruje się na otwarte jezioro z przyspieszeniem a =2 î m/s2. Silny wiatr spycha łódkę z kursu, nadając jej dodatkową prędkość V = (2 î + ĵ) m/s. a. Jaką prędkość wypadkową uzyska łódka po czasie t = 10 s? b. Jakie jest położenie łódki po czasie t = 10 s? v = prędkość wypadkowa v1=prędkość łodzi v2=prędkość wiatru a) v=v1+v2 v1=2ti v2=2i+j v(t)=(2+2t)i+j v(10)=22m/s b) całka z v s(t)=(2t+t2)i + tj s(10)=120,42m jest ok?
9 lis 19:04
house: a i jeszcze wykres y(x) s(t)=(2t+t2)i + tj sx=2t+t2 z delty wychodzi t1=1+sx−1, t2<0 sy=t sy=1+sx−1 czy jest ok?
9 lis 19:09