fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Toczenie się Marcin: Koło o promieniu r toczy się ruchem jednostajnym z prędkością kątową ω po linii prostej. Wyznacz równania ruchu punktu, który leży na obwodzie koła w kartezjańskim układzie odniesienia. a) zapisz równanie toru tego punktu. b) wyznacz zależność wartości prędkości i przyspieszenia od czasu ruchu.
5 lis 18:04
: Rozwiązanie znajdziesz w: A.K.Wróblewski,J.A. Zakrzewski − Wstęp do fizyki, t.1 lub A.Hennel. W.Krzyżanowski, W.Szuszkiewicz, K.Wódkiewicz − Zadania i problemy z fizyki tom 1
6 lis 10:12