fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wachadło Krez: Masa m znajduje się na końcu nieważkiego wahadła o długości l i odchylonego o kąt α od pionu. Po swobodnym spadaniu wahadło wzniosło się do położenia odpowiadającemu kątowi α212). Oblicz stratę energii wahadła.
5 lis 12:25
Krez: rysunekCzy ten rysunek będzie do tego odpowiedni?
5 lis 12:30
yyy: tak, wystarczy obliczyć ΔEp
5 lis 14:51