fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
xxx xxx: 2. Ciecz o gęstości d= 0,80 g/〖𝑐𝑚〗3 wznosi się w kapilarze o promieniu 0.12 mm do wysokości 0,60 mm. Jakie jest napięcie powierzchniowe tej cieczy?σ = ℎ𝑟𝑑𝑔/2
4 lis 22:17
yyy: na co czekaszpodstaw do wzoru
5 lis 08:26
Xxx: Trzeba zamieniać jednostki ?
5 lis 08:41
Yyy: zależy w czym chcesz to wyrazić
5 lis 14:52