fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pytanie do zadania z pola elektrostatycznego xyz: Czy w tym zadaniu zamiast korzystać z tw. Pitagorasa, można sobie skorzystać z podobieństwa
 F c 
trójkątów? Czyli, że na przykład

=

?
 F1 b 
2 lis 17:00
2 lis 17:07
: niebo tw. Talesa jest "liniowe" = czyli to prosta proporcja, a siły są odwrotnie proporcjonalne do r2
3 lis 14:11