fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
rurka Mariotte'a o rany julek: Wlano H=? cm słupa benzyny w otwarte ramię rurki Mariotte'a.Różnica poziomów rtęci w obu ramionach wyniosła wtedy d=2cm.Gdy pierwotnie różnica poziomów wynosiła 0 to rtęć zamykała w rurce słup powietrza o długości h=20 cm.Cisnienie normalne h76=76 cm ciężar właściwy rtęci 13,6 G*cm−3.ciężar właściwy benzyny 0,78 G*cm−3.Porachuj H
1 lis 01:23
Andriej Zet:
 mRT 
p0=h76γR=

 μhS 
 mRT 
p1=

 μ(h−0,5d) 
B=H1γR p1−p0 +dγR=H1γR ________________________
 R h76+2h−d 
H=

*

≈104,615 cm
 γR 2h−d 
1 lis 01:43
nastajaszczyj czieławiek: emotka
1 lis 10:26
Obywatel: Ta niecywilizowana cuchnąca dygnitarstwem reżymowo−tworkowa prostytutkqa rtv o rany jlek vel Andriej Zet nie przestanie nigdy zadziwiać na piedestał!
1 lis 14:00
Andriej Zet: Zakradły się literówki: ...Ciśnienie normalne h76=76 cm Hg
 mRT 
...p1=

 μ(h−0.5d)S 
 R h76+2h−d 
...H=

*

≈104,615 cm
 γB 2h−d 
...ta niecywilizowana...to sd vel Goridze vel Grzegorzek
3 lis 00:25
Andriej Zet: oraz także: ...ciężar właściwy benzyny 0.78 G*cm−3(benzyna ciężka)
3 lis 00:57
nastajaszczyj czieławiek: z tym, że to są przedpotopowe jednostki, do niczego nikomu niepotrzebne
3 lis 10:40