fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
KINEMATYKA .: Z prądem rzeki płynie statek. wartość prędkości tego statku względem wody wynosi 5km/h. Wartość prędkości nurtu rzeki wynosi 0.4m/s. Po pokładzie statku, od rufy do dziobu i z powrotem spaceruje marynarz. Wartość prędkośc marynarza względem statku jest stała i wynosi 0.2 m/s. Długość statku wynosi 80m.
29 paź 19:18