fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
KINEMATYKA Paula: Wojtek bawił się swoją kolejką . Ustawił początek pierwszego wagonika obok modelu semafora. Po ruszeniu kolejki wagonik ten przejeżdżał obok sematora przez 5sek. Długości wagoników były jednakowe, a kolejka poruszała się z ruchem jednostajnie przyspieszonym. Oblicz jak długo będzie przejeżdżał obok semafora czwary wagonik.
29 paź 19:15
1 s:
30 paź 09:26