fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
. pl: 3. Na wirującej tarczy w odległości R od środka położono monetę o masie m. Jaka może być największa prędkość kątowa tarczy, przy której moneta nie zmieni jeszcze swego położenia na tarczy.
28 paź 09:37
: to zależy jaki jest współczynnik tarcia statycznego
28 paź 10:32