fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
; pl: Jaką siłą należy działać na skrzynię o masie m, aby poruszała się ona ruchem jednostajnym lub przyspieszonym po torze poziomym jeżeli wspolczynnik tarcia wynosi μ?
28 paź 09:23
: F ≥ μmg
28 paź 10:33