fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
ruch po okręgu pl: Pociąg jedzie z predkoscią 72km/h . Ile obrotów na sekundę wykonuje koło wagonu, jeśli promień tego koła wynosi 40cm? Jaki jest okres obrotu tego koła?
27 paź 15:08
: ≈ 8 obrotów/s T ≈ 0,13 s
27 paź 16:15