fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
moduł younga pjurek: Na aluminiowym pręcie o polu przekroju poprzecznego 1cm2 zawieszono skrzynię o nieznanym ciężarze. Pręt wydłużył się o tyle samo jak przy ogrzaniu o 23C. Obliczyć masę wiedząc, że moduł Younga dla aluminium Ea = 6*10 N/m2 i współczynnik rozszerzalności linowej aluminium jest równy 23,1 * 106?
25 paź 16:05
: zastosuj prawo Hooke'a
25 paź 16:28
pjurek: zrozumiałem dziękuje
25 paź 16:32