fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Czy są dwie siły o tym samym zwrocie, ale różnych kierunkach? zdesperowana mama: Narysuj dwie siły, które mają taki sam zwrot, ale różne punkty przyłożenia, wartości i kierunek. Takie zadanie otrzymało moje dziecko w 7 klasie. I zgłupiałam. Siła to wielkość wektorowa. Wiem jak narysować, różną wartość i różne punkty przyłożenia. Ale jak zrobić, aby dwie siły o takim samym zwrocie miały różne kierunki. Według mnie to się wyklucza ponieważ − Dwa wektory nazywamy równoległymi, jeżeli proste zawierające te wektory są równoległe. Mówimy, że wektory równoległe mają ten sam kierunek. − Dwa niezerowe wektory mają ten sam zwrot, gdy półprosta wyznaczona przez pierwszy wektor (tj. półprosta o tym samym początku zawierająca ten wektor) da się równolegle przesunąć na półprostą wyznaczoną przez drugi wektor. Chyba, ze ja czegoś nie rozumiem.
24 paź 22:32
zdesperowana mama: rysunekChyba, że pani, która uczy fizyki chodziło o coś takiego − ten sam zwrot w prawo.
24 paź 22:38
student: Po prostu pomyliła zwrot z kierunkiem
24 paź 22:49
zdesperowana mama: Tak myślałam, że jak dwie siły mają ten sam zwrot to muszą mieć te same kierunki − czyli są równoległe. Jakoś wytłumaczę to dziecku.
24 paź 23:03