fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
p pl: W czasie t ciało przebyło drogę Xo, przy czym prędkość ciała wzrosła n−razy. Jakie było przyspieszenie ciała, jeśli ruch odbywał się ze stałym przyspieszeniem.
20 paź 13:07
:
 xo(n−1) 
a =

 nt2 
20 paź 14:11