fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
. pl: Obserwator biegnie wzdłuż drogi o długości S1=2S z przyspieszeniem. Ile razy mniejszy będzie czas, w którym obserwator przebędzie drugą połowę drogi w stosunku z pierwszą.
20 paź 13:04
: tyle razy ile obserwator przebędzie drogę S2 = 3S w takim samym czasie
20 paź 14:03
: 2 +1
21 paź 10:11