fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
. ll: Od rakiety, która wznosi się pionowo do góry, w momencie gdy ma ona prędkość Vo oderwał się na wysokości h jeden z niepotrzebnych już zbiorników paliwa. Znaleźć czas po którym zbiornik opadnie na ziemię oraz prędkość z jaką zbiornik spadnie na ziemię.
19 paź 17:48
:
 gt2 
y(t) = h + vot −

 2 
y = 0 => t= ? rozwiąż a potem podstaw v(t) = Vo − gt
19 paź 21:33