fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
. ll: Rozwiąż zadanie Galileusza: Z punktu A leżącego na obwodzie koła o średnicy d, płaszczyźnie pionowej przeprowadzono cięciwy. Traktować każdą z nich jako równie pochyłą obliczyć ile czasu t będzie suwać się z punktu A(bez tarcia) ciało zanim osiągnie ono obwód koła.
19 paź 17:44
: wpisz w google:"zadanie Galileusza" nie wpadłes na to emotka
19 paź 21:31