fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
. ll: Z początku układu współrzędnych jednostajnie rozpoczynają ruch dwa punkty. Pierwszy porusza się po osi OX z prędkością V1, a drugi po osi OY z prędkością V2. Z jaką prędkością oddalają się te punkty.
19 paź 17:41
: z predkością V2,1
19 paź 21:30