fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
. p: Do naczynia w kształcie lejka o promieniu R i wysokości H wlewa się woda z prędkością V0. Z jaką prędkością V(t) wyrównują się poziomy wód w naczyniu.
19 paź 10:39
∫: scałkuj
19 paź 10:49