fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
. ja: Latarnia morska odległa o R=300m od pionowej ściany rzuca rzuca na nią blask. Obraca się ona jednostajnie wokół jednej osi częstotliwością 0,5 Hz. Podczas obrotu latarni blask przesuwa się po ścianie wzdłuż pionowej prostej. Obliczyć prędkość przesuwania się blasku po upływie czasu t=10 s ,gdy promień światła jest prostopadły do ściany.
18 paź 13:20
: wzdłuż pionowej prostej
18 paź 16:17