fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pomoże ktoś to zrobić ? KINEMATYKA 1289: Z przystani A znajdującej się nad brzegiem rzeki wyrusza łódź motorowa. Łódź płynie na przeciwległy brzeg pod pewnym kątem do niego. W momencie wyruszenia z łodzi wypadło koło ratunkowe. Gdy po upływie 15 min łódź dopłynęła do przeciwległego brzegu rybak zauważył zgubę , zawrócił i dogonił koło w odległości S0=2km od przystani. Oblicz prędkość rzeki.
18 paź 13:12
: pod jakim kątem ?
18 paź 16:16
ja: Taka jest treśćemotka Nie ma podanego kąta
19 paź 10:34