fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Prosze o zrobienie Abubu: Czastka porusza sie ruchem prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem a, nastepnie ruchem jednostajnym, a na koniec spowalniajac z opóznieniem a . Zatrzymuje sie po czasie t=T . Srednia predkosc w tym czasie wynosi vs . Jak długo czastka poruszała sie jednostajnie, jesli jej predkosc poczatkowa była równa zero?
13 paź 03:51
: 0<T
13 paź 09:39
Abubu: Ktoś pomoże?
13 paź 12:12
Łubudubu: przecież dostałeś odp. jak bym to uściślił przy kompletnym braku danych liczbowych, że T>t≥0.
13 paź 15:35
Abubu: Liczb nie ma, są oznaczenia vsr, a i T kolejno prędkość średnią przyspieszenia ruchów zmiennych i czas całego zdarzenia
13 paź 16:44
Łubudubu: rysunekno więc jak widzisz na rysunku może to różnie wyglądać Ps. tych mozliwości bez danych jest nieskończenie wiele, bo czas jest continuum
14 paź 09:58