fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Droga, zakręt, krzywizna AM23: Promień krzywizny drogi na zakręcie jest równy R, a powierzchnia jezdni jest pochylona pod kątem ∝. Z jaką prędkością powinien poruszać się po tym zakręcie pojazd, aby nawet przy bardzo oblodzonej jezdni pokonać go bezpiecznie? Przyspieszenie ziemskie jest równe g. Jakieś propozycje? Nie mam na to pomysłów.
9 paź 21:01
propozycja: narysuj siły działajace na pojazd, bez tarcia kąt musiałby byc równy 90o
9 paź 22:34
propozycja: PS. zadanie z 1 klasy LO
9 paź 22:35