fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
fizyka elektrostatyka VR: Trzy ładunki punktowe o wartościach równych odpowiednio Q1, Q2 i Q3 znajdują się w próżni bardzo daleko (można przyjąć, że nieskończenie daleko) od siebie. Jaką pracę należy wykonać, by ustawić je w wierzchołkach trójkąta równobocznego o boku a? Przenikalność elektryczna próżni jest równa epsilon ε0. Jak do tego podejść?
6 paź 17:14
: W = ΔEp
6 paź 18:55
: Pierwszy ładunek przesuwamy do któregoś z wierzchołków nie napracowawszy się wcale bo nic nie będzie go odpychać ani przyciągać (robimy to oczywiście ruchem jednostajnym co zajmie nieskończenie wiele czasu ale to szczegół w tym zadaniu emotka ) W1 = 0 Przy przesuwaniu drugiego ładunku już się napracujemy bo będzie on przyciągany/odpychany od
 kQ1Q2 
tego pierwszego czyli W2 = W 2,1 = ΔEp =

− 0 (przyjmujemy, że Ep=0 a
 r 
końcowe r = a (bok trójkąta)
 kQ1Q2 
więc ostatecznie W 2,1 =

.
 a 
Trzeci będzie już odpychany/przyciągany przez dwa poprzednie stąd W3 = W1,3 + W2,3 =
 kQ1Q3 kQ2Q3 

+

.
 a a 
Należy też uwzględnić rodzaj ładunku (znaki) bo praca = zmianie energii potencjalnej siły elektrycznej może być ± co wpływa na ostateczny wynik: W = W1 + W2 + W3 może być dodatni/ujemny bądź równy zeru.
7 paź 09:19
: mam nadzieję, że nie połamiesz zębów przy ugryzieniu tego zadania emotka
7 paź 09:20