fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wartość ładunku w układzie trzech ładunków Bob: Dwa dodatnie ładunki q1 = q i q3 = 4q umieszczono w odległości r = 15cm od siebie. a) W jakiej odległości x mierzonej od ładunku q1 wzdłuż prostej łączącej ładunki należy umieścić ładunek q2, aby wypadkowa działających na niego sił była równa zero? b) Przyjmij wartość x obliczoną w podpunkcie a) oraz q = 0,9 nC. Jaka powinna być wartość ładunku q2 i czy powinien być to ładunek dodatni, czy ujemny aby układ pozostał w równowadze? O ile podpunkt a) nie sprawił mi trudności, to nie mam pomysłu jak zabrać się za podpunkt b). Proszę o pomoc! emotka
3 paź 20:42
: Znasz zasadę superpozycji
3 paź 23:11