fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Moduł younga znajdź R prętów TH: Dwa pręty o modułach Younga E1 i E2 mają jednakowe długości początkowe. Jaką relacje muszą spełniać promienie tych dwóch prętów aby przy jednakowych siłach działających na ich końce, wydłużenia były jednakowe?
1 paź 10:40
ejendi: Prawo Hooka σ=E*ε=F/S E1E2=S2S1=(r2r1)2
18 paź 18:15
efendi: too late
18 paź 19:33