fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Podaj punkt A i B .: rysunekNa prostej przechodzącej przez środki Ziemi i Księżyca znajdują się dwa punkty (A i B) w których na umieszczone tam ciało o masie m Ziemia i Księżyc działają siłami grawitacji o takich samych wartościach. Zaznacz przybliżone położenia tych punktów, zwracając uwagę na to który z nich znajduje się bliżej Księżyca
30 wrz 19:52
A: Wzór na siłę grawitacji wygląda następująco: Fg=G*m1*m2/r2 stąd mamy po podzieleniu przez masę wzór na przyśpieszenie grawitacyjne ag=G*m/r2 gdzie m to masa danej planety. Wiemy, że w danym miejscu przyśpieszenia ziemi i księżyca są tych samych wartości, więc mamy równanie: a ziemi=a księżyca G*mz/rz2=G*mk/rk2 Stała G się skróci mz/rz2=mk/rk2 Wyliczając to równanie możemy otrzymać stosunek odległości ciała od obu planet r−odległość
30 wrz 20:39