fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Prędkość względna Domestosus: Pod prąd rzeki płynie statek, którego wartość prędkości względem wody wynosi 6 km/h. Wartość prędkości nurtu rzeki to 0,2 m/s. Po statku spaceruje marynarz poruszając się z jednej strony statku do drugiej. Długość statku wynosi 100m. Wartość prędkości marynarza względem statku to 0,4 m/s. Oblicz przesunięcie marynarza względem brzegu w ciągu jednego cyklu spaceru (tam i z powrotem).
29 wrz 18:18
rufa: uściślij "strony" statku
29 wrz 18:28
Domestosus: Od rufy do dziobu i z powrotem ^^
29 wrz 18:38
rufa: Vs =6,2 m/s
 100 
t =

= 250 s
 0,4 
S1 = 6,6 x 250 = 1650 m s2 = 5,8 x 250 = 1450 m Δs = s1 −s2 = 200 m
29 wrz 22:49