fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kinematyka help Zosia: W momencie, gdy ciało A zaczyna swobodnie spadać z wysokości H=15m, ciału B znajdującemu się na ziemi nadano prędkość V0=10m/s zwróconą pionowo w górę. Oblicz wysokość hx, na jakiej spotkają się oba ciała i czas spotkania.
29 wrz 13:02
:
 gt2 
y1(t) = H −

 2 
 gt2 
y2(t) = vot −

 2 
y1=y2 15 −5t2 = 10t − 5t2 t=..czas spotkania y(t) = hx
29 wrz 16:51