fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
ładunki elektryczne piotrek: na metalową kulę wprowadzono −q1=12,48x1024 elektronów i zetknięto z drugą taką samą kulą ale nienaelektryzowaną q2=0 Jakie będą ładunki elektryczne na obu kulach po ich zetknięciu
24 wrz 18:01
elektron:
 q1 
myśl

 2 
24 wrz 21:15