fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
1 zasada termodynamiki doppler: do czego odnosi sie pierwsza zasada termodynamiki ΔU = W, przy czym W < 0?
16 wrz 13:35
doppler: czy to będzie adiabatyczne rozprężanie gazu?
16 wrz 14:28
Ari: Skoro ΔU=W, a praca jest ujemna, oznacza to, że objętość ciała zwiększyła się. Zapisując ogólniej ΔU=W+Q, gdzie Q=0, co oznacza że nie zostało doprowadzone żadne ciepło z zewnątrz. Zatem jest to przemiana adiabatyczna. Skoro objętość się zwiększyła, to zaszlo rozprężanie. Odp. Adiabatyczne rozprężanie. ~αδI
18 wrz 11:45