fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz masę pary, która powstała w wyniku wrzucenia kulek do wody xxjular9x: Stalowe kulki o masie 300 g ogrzano do temperatury 800°C. Kulki te wrzucono do wody o temperaturze 20°C. Początkowa masa wody wynosiła 2 kg. Podczas wrzucania kulek część wody odparowała, a temperatura pozostałej części wzrosła do 25°C. Ciepło właściwe wody wynosi 4,19 kJ/kgK, ciepło parowania wody to 2,26 MJ/kg , a ciepło właściwe stali jest równe 0,46 kJ/kgK Oblicz masę pary, która powstała w wyniku wrzucenia kulek do wody
14 wrz 20:35
: zrób bilans cieplny
15 wrz 11:23
dorosly: Pytanie: co oznacza to K w danych. kgK to spore utrudnienie bo stopnie Kelvina są trochę inne w przypadku wartości dodatnych
15 wrz 17:03
: nie ma stopni Kelwina są kelwiny i przestań sie wymądrzać
16 wrz 11:07
xxjular9x: K oznacza kelwin
17 wrz 08:57
xxjular9x: Jak napisać równanie tego bilansu cieplnego?
17 wrz 08:58
17 wrz 09:21