fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Prędkość rzeki XX: Prostopadle do strumienia o szerokości l= 54 m porusza się czółno z prędkością własną v= 1.8 m/s. Wskutek prądu wody czółno wylądowało w odległościs= 15 m poniżej miejsca leżącego naprzeciw miejsca wyruszenia. Jaką prędkość ma woda strumienia?
12 wrz 00:45
: skoro poruszało się prostopadle to nie mogło wylądować poniżej miejsca startu
12 wrz 14:10
XX: Taka jest treść zadania ze zbioru
12 wrz 17:33
XX: Może chodziło o to, że wyruszyło prostopadle do strumienia.
12 wrz 17:46
:
 m 
wtedy Vs = 0,5

 s 
12 wrz 20:39