fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Prędkość Średnia Domestosus: Oblicz prędkość średnią samochodu na całej trasie wiedząc, że : 1.przez połowę jechał z v = 90 km/h 2.przez drugą połowę z v = 60 km/h 3. Spowrotem jechał 90 km/h przez połowę czasu (czasu powrotu) 4. Przez drugą połowę czasu (powrotu) z prędkością 60 km/h Wynik zaokrąglij do części dziesiętnej.
10 wrz 18:39
Domestosus: w punkcie 1 i 2 chodzi o połowy drogi, którymi jechał w jedną stronę.
10 wrz 18:40
dorosly: Licząc, że na każdy połowiczny odcinek samochód potrzebował 1 godziny to na całą trasę potrzebował 4 godzin. W tym czasie przebył odległość 300 km. Wynika z tego, że średnia prędkość to 75km/h
15 wrz 19:57