fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Termodynamika zadanie popo: Woda wypływająca z węża pompy pożarniczej ma taką prędkość, że strumień dosięga wysokości 25 m (opór powietrza pomijamy). O ile podwyższy się temperatura tej wody, jeżeli skierujemy strumień do zamkniętego zbiornika? Zakładamy, że wydzielone ciepło zostaje zużyte wyłącznie na ogrzanie wody. Ciepło właściwe wody 4*103J/kgK
9 wrz 14:02
dropo: ≈ 0,06o C
10 wrz 11:09