fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Obliczyć moment bezwładności Dima: Obliczyć moment bezwładności układu 8 punktów materialnych, każde o masie m, rozmieszczonych w narożach sześcianu o boku a, względem osi przechodzącej przez dwa najbardziej oddalone wierzchołki tego sześcianu.
8 wrz 13:44
Pitagoras: policz odległosci tych wierzchołków od osi obrotu i...podstaw do wzoru na moment bezwładności , to cała filozofia tego prostego ćwiczenia dla twojego mózgu
9 wrz 09:39