fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ile wynosi predkość? Bartek: Ile zgodnie z szczegolowa teorią względności wynosi prędkość cząstki o masie m0 i pędzie 2m0c? Na 100% nie bedzie to 2c, jakie wzory zastosować? p=γmV i coś jeszcze?
23 sie 14:27
fizyk63: nie ma szczegolowej teorii wzglednosci
25 sie 16:07