fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zjawisko fotoelektryczne Wojti: Światło fioletowe o długości fali 400 nm uwalnia fotoelektrony z pewnego metalu. Elektrony te następnie wpadają w obszar jednorodnego pola magnetycznego o indukcji 10−4 T, prostopadle do linii pola. Największy tor kołowy elektronu ma promień 5.14cm. Obliczyć pracę wyjścia elektronu z tego metalu.
23 lip 11:49
23 lip 17:14